Houblon Advocatuur
Houblon Advocatuur richt zich op ondernemingsrecht in de meest brede zin van het woord en is gespecialiseerd in het insolventierecht. Mr. M.G. (Martijn) Hop heeft een brede ervaring als curator en in het bijstaan van bedrijven in moeilijkheden. Hij volgde de INSOLAD-Grotius opleiding, een specialistische opleiding op het gebied van insolventierecht. Hij is daarnaast actief op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht.

Mr M.G. Hop is lid van INSOLAD, Vereniging van Insolventierecht Advocaten. Hij heeft ruime ervaring in het geven van cursussen op het gebied van ondernemings- en insolventierecht. Hij geeft in samenwerking met een opleidingsinstituut voor de bouw, Bob Kennisoverdracht te Zoetermeer, cursus ‘Preventie van Wet Ketenaansprakelijkheid’ voor de bouwsector. Daarnaast is hij namens werkgever benoemd lid of onafhankelijk voorzitter van Bezwarencommissies / Commissies Sociaal Plan van diverse Woningstichtingen in het kader van fusies tussen of reorganisaties bij dergelijke Stichtingen of Woningbouwverenigingen.

Over Mr. M.G. (Martijn) Hop
Mr M.G. Hop (1970) studeerde Nederlands Recht in Leiden. Tijdens zijn dienstplicht bij de Koninklijke Luchtmacht in 1995/1996 hield hij zich bezig met ambtenarenrecht. Na een jaar bij een impresario voor klassiek geschoolde zangers te hebben gewerkt is hij in februari 1997 advocaat in Den Haag geworden. Hij werkte bij diverse middelgrote en een groot advocatenkantoor. Eerst werkte hij in de algemene praktijk en al snel richtte hij zich op het ondernemingsrecht (waaronder insolventierecht) en arbeids- en ambtenarenrecht, alsmede huurrecht. Per 1 januari 2007 startte hij zijn zelfstandig kantoor onder de naam Houblon Advocatuur.

Houblon is een resultaatgerichte, gedreven en verbindend advocaat met een focus op praktisch uitvoerbare oplossingen.

Nevenactiviteiten
Mr M.G. Hop was tot 1 januari 2009 hoofdredacteur van Hoogtelijn, het Magazine van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (Koninklijke NKBV). Hij is regelmatig te horen als klassiek geschoold solozanger. Daarnaast bekleedt hij diverse andere bestuursfuncties. In 2009 richtte hij samen met sopraan Marike Verbeek, acteur Howard van Dodemont en pianist Peter Beijersbergen van Henegouwen het Houblon Ensemble op. In 2010 namen zij de CD “Le Nozze di Figaro, gezongen en verteld” op, waarbij de hoogtepunten van deze opera van W.A.. Mozart worden afgewisseld met een vertelling van het verhaal. Het Houblon Ensemble brengt opera op een voor ieder toegankelijke wijze. Het ensemble brengt hoogtepunten van opera’s, terwijl de verteller het verhaal en de achtergronden van de desbetreffende gespeelde scene vertelt. Een toegankelijke vorm van opera-beleving. Het gezelschap geeft regelmatig uitvoeringen in binnen- en buitenland. Zie www.houblonensemble.nl

Kosten
Het uurtarief verschilt per zaak. Als uitgangspunt wordt een uurtarief van € 200,– per uur genomen, te vermeerderen met BTW. In overleg wordt daar, gelet op het belang van de zaak, van afgeweken naar boven of beneden. Houblon rekent geen kantoorkosten, zoals vele andere advocaten wel doen. Dit soort kosten zijn in het honorarium per uur begrepen.

Diverse bedrijven hebben een abonnement afgesloten bij Houblon Advocatuur. Per maand of kwartaal wordt een vast aantal uren vooraf gefactureerd, terwijl een lager uurtarief in rekening wordt gebracht voor die uren. De uren gaan niet verloren en kunnen meegenomen worden naar de volgende periode. Indien in de afgesproken periode meer uren wordt gemaakt, worden deze afgerekend tegen een iets hoger, maar nog steeds gematigd tarief. Houblon Advocatuur kan in deze maatwerk leveren.