Derdengelden

Houblon Advocatuur beschikt niet over een derdengeldrekening of is aangesloten bij een Stichting die derdengelden beheert. Houblon Advocatuur faciliteert derhalve niet de ontvangst, bewaring en / of doorbetaling van derdengelden.